Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

  Kimisec Oy:n Tietosuoja- ja asiakasrekisteriseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja- asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019. 

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Kimisec Oy kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilö- ja muita tietoja, jos olet:

 • aktiivinen asiakas; tai
 • potentiaalinen asiakas; tai
 • käytät meidän web-pohjaisia palveluita (käyttäjä)

 1. Rekisterin pitäjä

Kimisec Oy (y-tunnus 2561711-1)

Välitalontie 42, 00660 Helsinki, SUOMI

Puhelin: +358 408440054

Sähköposti: kimisec@gmail.com

 

2. Rekisterin nimi

Kimisec Oy:n asiakasrekisteri

 

3. Käsittelyn tarkoitus

Aktiiviset asiakkaat

 • asiakassuhteen hoito
 • Kimisec Oy:n palveluiden markkinointi
 • Kimisec Oy:n yritystoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelu
 • Asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja tarjousten kohdentaminen
 • laskutus, maksujen käsittely

Potentiaaliset asiakkaat

 • Kimisec Oy:n palveluiden markkinointi

Käyttäjät

 • Kimisec Oy:n tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Käyttäjähallinta, väärinkäytösten seuranta sekä laittomien tai Kimisec Oy:n tietosuojaperiaatteiden vastaisen toiminnan havainnointi, selvittäminen ja estäminen
 • Trendien analysointi, Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen, käytön ja käyttömäärän seuranta sekä demograafisen tiedon kerääminen koko käyttäjäkannastamme yleisellä tasolla
 • Palvelun suorituskyvyn seuranta ja ongelmaratkaisu

4. Mitä tietoja keräämme

Aktiiviset asiakkaat

 • asiakkaan perustiedot, kuten :
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
  • salasana (kryptattuna)
  • käyttäjän oikeudet
  • käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • laskutustiedot, kuten luottokorttitiedot, laskutus ja postiosoite ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista

Potentiaaliset asiakkaat

 • asiakkaan perustiedot, kuten :
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
 • Informaatio, kun olet vuorovaikutuksessa mainosten tai muun sisällön kanssa kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Käyttäjät

 • asiakkaan perustiedot, kuten :
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
  • salasana (kryptattuna)
  • käyttäjän oikeudet
  • käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista

5. Tiedon lähde

Aktiiviset asiakkaat

Asiakasta koskevat tiedot on saatu asiakkaalta itseltään ja asiakkaan suostumuksella

Potentiaaliset asiakkaat

Potentiaalisia asiakkaita koskeva tieto saadaan julkisista lähteistä

6. Käsittelyn laillinen peruste

Aktiiviset asiakkaat

 • Asiakkaan suostumus ja sopimuksen täyttäminen
 • Kimisec Oy:n oikeutettu etu

Potentiaaliset asiakkaat

 • Kimisec Oy:n oikeutettu etu
  • Kontaktointi/markkinointitarkoitus

Käyttäjät

 • Suostumus ja sopimuksen täyttäminen/palvelun tarjoaminen
 • Kimisec Oy:n oikeutettu etu
  • Tietoturva

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kerätyt tiedot ovat Kimisec Oy:n työntekijöiden käytettävissä tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin alihankkijoita tietojen teknisinä käsittelijöinä, jotka on listattu täällä: www.planbrothers.io/subprocessors. Kaikki käyttämämme alihankkijat täyttävät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön yksityisyyden suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia turvaavat vaatimukset.

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Kimisec Oy:n käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tietojen teknisiä käsittelypalveluita, ja joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Alihankkijat on listattu täällä: www.planbrothers.io/subprocessors. Jos tietoja siirretään Yhdysvalloissa sijaitsevalle alihankkijalle, perustuu siirto tietosuoja-asetuksen 45 artiklaan (Privacy Shield -järjestelmä). Kaikki käyttämämme alihankkijat ovat Privacy Shield -järjestelmän jäseniä.

Privacy Shield -järjestelmästä sekä siihen kuuluvista yrityksistä saat lisää tietoa täältä: https://www.privacyshield.gov/.

9. Tietojen säilytysaika

Aktiiviset asiakkaat

 • Kimisec Oy:n käsittelee henkilötietoja sopimuksen keston ajan. Sopimuksen päätyttyä henkilötietoja säilytetään passiivisesti 180 päivää Kimisec Oy:n yleisten toimitusehtojen kohdan 6.3 mukaisesti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan pysyvästi.
 • Jos olet asettanut itseäsi koskevan markkinointikiellon, säilytämme tiedon kiellosta markkinointirekisterissämme.

Potentiaaliset asiakkaat

 • Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan asiakas- ja markkinointirekisteristä kuuden (6) kuukauden välein.
 • Sähköpostilistaltamme pääset pois sähköpostien mukana tulevaa opt-out/poista-linkin kautta.

Käyttäjät

 • Käyttäjän tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palvelussa
 • Tietosuojasyistä säilytämme jotain lokitietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja. Näitä tietoja säilytetään kaksi vuotta tiedon tallentamisesta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä;
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
 • käsittelyn perustuessa suostumukseen, voi rekisteröity tahansa peruuttaa suostumuksen;
 • vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista, ellei tallentamiselle löydy lakisääteistä perustetta;
 • vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
 • vastustaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
 • tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 10 mainitulle viranomaiselle;

Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

 

11. Toimivaltainen tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735