Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Pelastussuunnitelma                                        Pelastussuunnitelma verkossa                                                                                 
                                                                                                                                                                 KIRJAUDU-SISÄÄN
 
 

 

 

Siirry nykyaikaan, pelastussuunnitelma verkossa!  
                                     
 
 Kimisec Oy tekee pelastuslain 379/2011 mukaisen pelastussuunnitelman tai siirtää jo olemassa olevan pelastussuunnitelman verkkoon puolestasi helposti jaettavaksi, luettavaksi ja tulostettavaksi sekä päivittää suunnitelman vuosittain. Samaan palveluun voit liittää myös kiinteistösi turvallisuusasiakirjojesi säilytyksen. Järjestelmän sisältämän lukukuittauksen johdosta pelastuslain vaatima pelastussuunnitelman tiedoksianto onnistuu myös helposti. 
Palveluumme voit halutessasi liittää  vuosittaisen turvallisuuskierroksen tekemisen kiinteistössäsi. Turvallisuuskierroksella havaituista puutteista toimitamme kirjallisen raportin.
 
 Pelastussuunnitelma ja kiinteistösi turvallisuusasiakirjat ovat helposti luettavissa kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.
 
Pelastussuunnitelmassa selvitetään:
  • Kiinteistön tiedot
  • Turvallisuusjohtaminen, sekä yhtiössä toimivat yritykset ja laitokset
  • Onnettomuusriskienhallinta ja riskikartoitus  (ennakoitavissa olevat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset)
  • Rakenteellinen paloturvallisuus
  • Turvallisuustekniikka
  • Toimintaohjeet riskikartoituksessa havaittujen tai muuten tiedossa olevien vaara-, vahinko-, onnettomuus- ja riskitilanteiden varalta.
  • Kiinteistön pohjapiirrokset (kuviin lisätään poistumisreitit, tekniset tilat, kaasu-/veden pääsulkujen paikat, sammuttimet ja palokunnan hyökkäysreitit), suositus.

 

 

 

 

Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta otteet:

1 § Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma
 Pelastuslain 15 §:n tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
  1) asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään kolme asuinhuoneistoa; …

… Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. 

 

 

Hinta alk. 250 €  alv 0      
     

 

Pyydä pelastussuunnitelma tarjous kohteestanne!

 

 

 

 

 

gsm. +358 40 844 0054 | sposti: kimisec@gmail.com